Muzyka sakralna jest kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy nie tylko mają uzdolnienia muzyczne, ale i interesują się specyficznym rodzajem muzyki, jaką jest twórczość kościelna. Kierunek ten powstał z inicjatywy Papieskiej Akademii Teologicznej i Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest to kształcenie jedyne w swoim rodzaju, które czerpie z teorii muzyki i jej historii. Jeśli więc chciałbyś dowiedzieć jak kształtowała się muzyka sakralna na przestrzeni lat oraz poćwiczyć grę na instrumentach, to z pewnością jest to kierunek studiów dla Ciebie!

W trakcie studiów:
Podstawowym przedmiotem na tym kierunku będzie gra na organach; oprócz niej studenci zgłębiać będą również wiedzę z zakresu: dyrygentury, akompaniamentu liturgicznego, historii muzyki, pedagogiki, chóru i scholi gregoriańskiej oraz emisji głosu.

Po studiach:
Absolwent kierunku Muzyka sakralna będzie przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela, dyrygenta chóru lub organisty kościelnego.

Grupy kierunkow : Artystyczne