Nauka o muzyce wymaga dobrego przygotowania muzycznego, dobrego słuchu, zmysłu artystycznego i chęci przyswojenia duźej ilości teorii na temat muzyki. Kandydaci na ten kierunek muszą udowodnić, źe muzyka jest ich pasją nie tylko ze strony praktycznej.

W trakcie studiów:

Studenci Muzykologii kształcą się w ramach takich przedmiotów jak:
  • propedeutyka muzykologii,
  • estetyka muzyczna,
  • etnomuzykologia,
  • metodologia badań muzykologicznych,
  • akustyka,
  • harmonia i kontrapunkt,
  • historia muzyki polskiej i powszechnej, notacji muzycznej i gatunków muzycznych.

Po studiach:

Gruntowne przygotowanie teoretyczne pozwala absolwentom znależć pracę w redakcjach muzycznych, rozgłośniach radiowych, muzeach muzycznych, szkołach muzycznych i innych, a takźe jako krytyk muzyczny.


Grupy kierunkow : Artystyczne

Kierunki pokrewne : Muzyka użytkowa | Teoria muzyki