Muzyka może działać uspokajająco i rozluźniająco. Może służyć zabawie oraz edukacji. Muzyka tworzy równowagę pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych, a procesami fizjologicznymi. Muzykoterapia wykorzystuje te funkcje muzyki w leczeniu psychiatrycznym, u pacjentów z chorobami serca, dzieci, dzieci niewidomych i niedowidzących. Studia te kształcą przyszłych muzykoterapeutów, którzy w trakcie studiów zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Uczą się wykorzystywać muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb.


W trakcie studiów:

Uczą się, jak poprawie rozpoznawać i interpretować sygnały wysłane przez nasze organizmy. Nie brakuje zajęć, na których studenci poznają metody pracy z pacjentem. Program studiów jest ułożony tak, by student miał możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z takich dziedzin, jak muzyka, medycyny, psychologii oraz socjologii.

Po studiach:

Absolwent studiów może pracować jako muzykoterapeuta w takich jednostkach, jak:
- placówki medyczne i oświatowe,
- ośrodki rehabilitacyjne,
- ośrodki rewalidacji oraz resocjalizacji,
- placówkach zajmujących się profilaktyką.

Grupy kierunkow : Artystyczne | Pedagogiczne