phoca_thumb_s_pieniadz2Roczne stypendia w wysokości 5 tys. złotych - w ramach Programu Stypendiów Pomostowych - mogą otrzymać studenci pierwszego roku pochodzący z małych dolnośląskich miejscowości. Jednym z warunków otrzymania stypendium jest przyjęcie na dziennie studia magisterskie w jednej z państwowych uczelni. Wnioski stypendialne można składać do 14 sierpnia.

.

 

Ogólnopolskim organizatorem "Programu Stypendiów Pomostowych" jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Jej dolnośląskim partnerem jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej.
Kandydaci muszą mieszkać w dolnośląskich miejscowościach liczących poniżej 20 tys. mieszkańców i zdać z dobrym wynikiem egzamin maturalny w roku 2009. Muszą również wykazać, że zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie - realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w państwowych uczelniach wyższych.
Przy ocenie wniosku pod uwagę będzie również brany dochód na jednego członka rodziny kandydata, osiągnięty w czerwcu 2009 roku. Największe szanse na otrzymanie stypendiów mają osoby z najlepszymi wynikami matury i najniższym dochodem w rodzinie.
Wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej: 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38.
Szczegółowe regulamin programu i wzory wniosków są dostępne na stronie: http://fem.org.pl/main.php?lang=pl&siteid=zdolny&site=stypendia
źródło: PAP - Nauka w Polsce