phoca_thumb_s_sto_zlotych_filmZmiana w prawie o szkolnictwie wyższym pozwoli na przyznawanie stypendiów krakowskim studentom. Taką pomoc miasto Kraków kierowało do studentów i doktorantów uczelni publicznych i prywatnych przez dwa ostatnie lata. W tym roku wojewoda małopolski uchylił jednak uchwałę Rady Miasta, która określała zasady przyznawania stypendiów.

.
  
Okazało się bowiem, że istnieje luka prawna - ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza możliwość fundowania przez miasto stypendiów, natomiast ustawa o szkolnictwie wyższym nie mówi o takim rozwiązaniu.
  
Problem niespójnych przepisów został rozwiązany kilka dni temu. W życie weszły zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą samorządy terytorialne będą mogły teraz legalnie przyznawać studentom i doktorantom pomoc materialną. Taką możliwość będą mieć również prywatni darczyńcy, fundacje i stowarzyszenia.
 
Jak pisze "Dziennik Polski", w krakowskim magistracie trwają prace nad uchwałą, która ponownie umożliwi przyznawanie stypendiów zdolnym krakowskim studentom i doktorantom.