logocpiZapraszamy do udziału w I edycji seminarium w cyklu Badania Naukowe "Systemy grantowe w nauce - planowanie i finansowanie badań naukowych", które odbędzie się 8 listopada 2011 roku w Warszawie.Czytając tę informację zyskujesz dostęp do specjalnego 5% formularza rabatowego
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/sgwn/formularz_pr_rabat.php. W celu uzyskania formularza faksowego – skontaktuj się z Organizatorem: [email protected]

Program seminarium (10:00-16:00)

Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce

Jakub Wojnarowski (Dyrektor ds. Działalności Programowej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

Dlaczego granty w Polsce i Europie przekładają się tylko w niewielkim stopniu na rozwój innowacji?
prof. dr hab. Michał Leszczyński (Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk)

Ewaluacja badań naukowych

Jan Kozłowski (Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Praktyczne wnioski z doświadczeń kontraktora i koordynatora projektu badawczego
prof. dr hab. Andrzej Napieralski (Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Politechnika Łódzka)

Rozliczanie dotacji na badania naukowe
Janusz Kobeszko (ekspert ds. finansów publicznych,
Instytut Sobieskiego)


Praktyczne aspekty dotyczące możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę z tytułu rozporządzania prawami autorskimi
Tomasz Socha (Partner, Ernst Young)

Prawa autorskie w badaniach naukowych - jak prawo autorskie chroni badania naukowe?
prof. nadzw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)

Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/sgwn/index.php