phoca thumb s wsl logo

Wyższa Szkoła Logistyki prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia. Na kandydatów czekają ostatnie wolne miejsca. Warto spróbować. Logistyk jest jednym z niewielu zawodów, który potrzebny jest niemal w każdej branży. Sprawnej logistyki potrzebuje zarówno przedsiębiorstwo produkcyjne, jak i hurtownia, sklep detaliczny, szpital, teatr, urząd i miasto.


Dobry logistyk to specjalista potrafiący rozwiązywać problemy w każdym miejscu na świecie. Zna obowiązujące standardy i potrafi je wdrożyć gdziekolwiek się znajdzie. Najprościej można powiedzieć, że logistyk odpowiedzialny jest za sprawne planowanie i zarządzaniem przepływem towarów - od źródeł pozyskania surowców aż do końcowego odbiorcy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej ilości, jakości, terminu i jak najniższych kosztów. Poza transportem, do zadań logistyka należy między innymi planowanie systemów dystrybucji towarów, identyfikacja towarów, magazynowanie, czy optymalizowanie zapasów. Nie są to proste zadania, dlatego przed logistykiem stawia się szereg wymagań. Aby im sprostać absolwent logistyki musi mieć dobre wykształcenie poparte dobrym, rozpoznawalnym przez pracodawców dyplomem. Zatem kandydat na studia powinien się poważnie zastanowić nim wybierze uczelnię mającą go przygotować do zawodu logistyka. Kształcić powinni specjaliści, a nie osoby przypadkowe.

Kadrę dydaktyczną o najwyższych kwalifikacjach zapewnia Wyższa Szkoła Logistyki. Stanowią ją naukowcy i praktycy logistyki, wywodzący się z Instytutu Logistyki i Magazynowania, oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych. To ludzie, dla których logistyka jest życiową pasją. Poza tym, odpowiedni poziom edukacji w WSL gwarantuje także nowatorski program studiów, rozwijający się zgodnie z potrzebami rynku.

Wyższa Szkoła Logistyki prowadzi naukę na trzech kierunkach studiów, z dziewięcioma specjalnościami do wyboru na studiach I stopnia oraz czterema na studiach II stopnia. WSL oferuje również siedem rodzajów studiów podyplomowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się studia inżynierskie o specjalności Inżynieria systemów logistycznych", które umożliwiają zdobycie wysoko cenionych dziś kwalifikacji technicznych w dziedzinie logistyki i tytułu inżyniera logistyka. Wśród specjalności oferowanych w WSL są również: „Inwestycje i nieruchomości logistyczne", „Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach", „Zarządzanie jakością", „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy", „Logistyka handlu i dystrybucji", „Logistyka produkcji", „Eurologistyka", czy „Ekonomika transportu".