postury studenci

Trzy największe łódzkie uczelnie - Uniwersytet, Politechnika i Uniwersytet Medyczny - zainaugurowały w czwartek współpracę przy tworzeniu platformy transferu wiedzy. Umowa zakłada realizację międzynarodowych projektów badawczych i współpracę ze sferą gospodarki.


Projekt "Open Research Platform" realizowany jest ze środków programu EURIS we współpracy z trzema zagranicznymi ośrodkami naukowymi: niemieckim University of Stuttgart, Public University of Navarre z Hiszpanii i węgierskim Szechenyi Istvan University. Instytucją pośredniczącą w jego realizacji jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Według przedstawicieli uczelni, celem projektu jest wypracowanie narzędzi do współpracy między środowiskiem naukowym, gospodarczym i tzw. otoczeniem biznesu w zakresie transferu wiedzy, technologii, komunikacji, prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń. Efektem ma być stworzenie platformy transferu wiedzy, która ma służyć wymianie informacji przez jej użytkowników, także we współpracy międzynarodowej.

"Chcemy zaprezentować potencjał badawczy łódzkich uczelni. Nie chodzi jednak o same badania naukowe, ale również o współpracę ze sferą gospodarki i przyszłą komercjalizację wyników badań naukowych w sferze osiągnięć gospodarczych" - powiedziała w czwartek dziennikarzom prof. Zofia Wysokińska, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z zagranicą. Jej zdaniem, w tym projekcie najważniejsze jest to, że inicjuje on na dużą skalę oddolną współpracę uczelni w pozyskiwaniu środków dla dużych projektów.

"Chcemy również, żeby ta współpraca, którą dzisiaj na dużą skalę inicjujemy, przerodziła się we wspólne, duże projekty Uniwesytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego i Politechniki, wspólne badania, których rezultaty będą przekładać się na rozwój województwa łódzkiego" - zaznaczyła.

Członek zarządu województwa łódzkiego Marcin Bugajski przypomniał, że uczelniom w pozyskiwaniu środków unijnych pomagać ma regionalne biuro województwa łódzkiego, które od lat działa w Brukseli. Szkoły wyższe będą miał tam swojego przedstawiciela.

"Współpraca trzech najważniejszych łódzkich uczelni z dobrymi uczelniami zagranicznymi pozwoli jak najszybciej wejść naszemu regionowi, który i tak dobrze się rozwija, na wyższy poziom innowacyjności i technologiczny" - uznał Bugajski.

Realizacja projektu "Open Research Platform" ma się zakończyć w listopadzie przyszłego roku. Prof. Wysokińska przypomniała, że Uniwersytet Łódzki znalazł się - jako jedna z czterech polskich uczelni - w rankingach międzynarodowych. Realizuje obecnie ponad 100 projektów międzynarodowych finansowanych m.in. ze środków unijnych.

Trzy największe łódzkie uczelnie kilka miesięcy temu podpisały porozumienie z władzami miasta i województwa ws. wspólnej promocji w Europie poprzez regionalne biuro województwa łódzkiego w Brukseli. Zakłada ono m.in. organizowanie staży i praktyk dla studentów oraz międzynarodową wymianę dla naukowców, rozpowszechnianie polskich wyników badań na arenie międzynarodowej, organizowanie konferencji, seminariów oraz współpracę łódzkich uczelni m.in. z Parlamentem Europejskim. 

Tags: Łódź