udirW dniu 22 października 2011 r. rozpoczyna systematyczną działalność Uniwersytet Dzieci i Rodziców przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Zajęcia na Uniwersytecie Dzieci i Rodziców będą dotyczyć tematów zgłoszonych zarówno przez rodziców, jak i przez same dzieci. Obejmować będą takie dziedziny jak: chemia, biologia, sztuka, matematyka, fizyka oraz informatyka. Obok spotkań dzieci z nauką i kulturą, realizowany będzie równolegle cykl spotkań  z rodzicami, związany z problematyką (zgłoszoną na spotkaniach promocyjnych) wychowania, aktywizowania dzieci, pomocy w nauce, wprowadzania w sposoby korzystania z Internetu, rozbudzania zdolności, postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym.

„Obserwacje, rozmowy podczas spotkań promocyjnych w kwietniu i maju przekonały nas, że dzieci są niezwykle ciekawe wszystkiego co się wokół nich dzieje, a połączenie zajęć z baśnią i aktywnością artystyczną zaciekawienie to dynamizuje. Oczekiwania dzieci umotywowały nas do podjęcia poszukiwań tematów, rozwiązań atrakcyjnych, wciągających. Mamy nadzieję, że ani ich motywacja, ani rodziców gotowość do uczestniczenia nie będzie malała. Postaramy się o to” – mówi prof. Danuta Waloszek., Dziekan Uniwersytetu Dzieci i Rodziców.

Ponieważ propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców, głównie dzieci w wieku od  4 do 10-ciu lat wraz z opiekunami, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zdecydował o zwiększeniu liczby uczestników i chętnych do udziału w programie (szczegóły na stronie www.dzieci.up.krakow.pl).

Zajęcia trwać będą do czerwca 2012 r.
udir dziecko
Tags: Kraków