wsh logoO turystyce dla osób niepełnosprawnych podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

W dniach 11-13 października 2011 w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu kilkudziesięciu naukowców z kraju i zagranicy obradować będzie na temat społecznych. zdrowotnych, ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań turystyki osób niepełnosprawnych. 

III Międzynarodową Konferencję Naukową z serii „Rola turystyki w gospodarce regionu” zorganizowała Katedra Turystyki i rekreacji WSH. Tegoroczną edycję wspiera Marszałek Dolnego Śląska - Rafał Jurkowlaniec, a  patronat honorowy objął Senator RP Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda.
Swoją obecność i wystąpienie potwierdzili m.in. Sławomir Piechota - poseł na Sejm RP oraz Radosław Mołoń - Wicemarszałek.

Obrady konferencji będą miały miejsce w siedzibie Uczelni przy ul. Ostrowskiego 22 we Wrocławiu.  Językiem konferencji będzie angielski i polski.

Problematyka uwarunkowań turystyki osób niepełnosprawnych obejmie m.in.
następujące zagadnienia:
- charakterystyka zbiorowości osób niepełnosprawnych w skali kraju i regionu,
- uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce,
- ocena przystosowania walorów turystycznych w różnych regionach na potrzeby osób
niepełnosprawnych,
- ocena przystosowania bazy turystycznej w różnych regionach na potrzeby osób
niepełnosprawnych,
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turystyce i ich uwarunkowania w świetle różnych
badań ankietowych,- modele przystosowania walorów i bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych.
mkn - plakat engSzczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie www.handowa.eu.