logo UPWR

Emisja specjalnego filmu o uczelni, spotkania doktorów honoris causa, otwarcie Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu z udziałem minister nauki Barbary Kudryckiej, to niektóre elementy obchodów jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Swój jubileusz uczelnia świętuje cały rok, ale centralne uroczystości odbędą się między 12 a 15 października.

 

"Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu świętuje w tym roku jubileusz 60-lecia. W 2011 roku przypada też 155. i 130. rocznica utworzenia jego poprzedniczek, których czujemy się spadkobiercami - Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Rok 2011 to także 130. rocznica nauk rolniczych we Wrocławiu" - przypomina rektor UP prof. Roman Kołacz.


Oficjalne jubileuszowe uroczystości rozpoczną się 12 października otwarciem nowej Sali Senatu, uroczystym posiedzeniem Senatu i premierową emisją filmu o uczelni. Tego dnia odsłonięta zostanie również tablica poświęcona rektorom UP. Kolejnego dnia będzie można wysłuchać m.in. "Nieszporów Ludźmierskich" z udziałem wybitnych solistów i chóru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod dyrekcją Alana Urbanka w auli Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej w kompleksie Hali Stulecia.


W piątek, 14 października, zainaugurowany zostanie rok akademicki 2011/2012, otwarte zostanie także Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej. Atrakcją ostatniego dnia uroczystości centralnych będą zjazd absolwentów uczelni i otwarcie Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach.


Pierwsze wydziały dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego - Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym - formalne rozpoczęły działalność w sierpniu 1945r. przy powołanych dekretem Krajowej Rady Narodowej Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. W 1945 r. studia na obu wydziałach rozpoczęły 302 osoby. W 1951r. z Uniwersytetu i Politechniki wyodrębniła się samodzielna uczelnia - Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1972 r. funkcjonowała jako Akademia Rolnicza, a od 23 listopada 2006r. jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

Obecnie uczelnia zatrudnia 1,6 tysiąca pracowników, w tym ponad 220 profesorów i doktorów habilitowanych. Na pięciu wydziałach, w 37 instytutach i katedrach kształci się około 10,4 tysiąca studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 1,7 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich. Rocznie Uniwersytet prowadzi ponad 240 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW i podmioty gospodarcze.

 

Szczegółowy program jubileuszowych uroczystości jest dostępny na stronie: http://www.up.wroc.pl/jubileusz/
(PAP - Nauka w Polsce)

Tags: Wrocław