Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej obchodzi jubileusz 55-lecia. Uroczystosci związane z tym wydarzeniem odbędą się14 listopada 2011 r., o godz. 17.00, audytorium B-11 (bud. B-7), Al. Politechniki 6.


W czasie uroczystości zostanie przedstawiona historia i osiągnięcia wydziału, a pierwsi jego absolwenci otrzymają „Złote Dyplomy”. Od 1961 r. wydział wykształcił ok. 9 450 absolwentów, ale tych z pierwszego rocznika jest kilkunastu.

Wydział powstał 11 maja 1956 roku na mocy uchwały Ministra Szkolnictwa Wyższego jako Wydział Budownictwa Lądowegoj, jego pierwszą siedzibą był pałacyk obecnego rektoratu a w stojącej obok „wozowni” była pierwsza hala laboratoryjna. Do nowej siedziby wydział przeniósł się w 1970 r. a w 1981 r. powstał budynek architektury. W 1976 r. wydział zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Architektury, obecna nazwa pochodzi z 1992 r.

Kadra wydziału to ok. 165 nauczycieli akademickich, w tym 40 profesorów tytularnych (13) i doktorów habilitowanych (27). Wydział ma najwyższą kategorię A i w klasyfikacji MNISW zajął 2. miejsce wśród wydziałów Budownictwa na politechnikach.

Obecnie wydział kształci blisko 3000 studentów na kierunkach (w nawiasie aktualna liczba studentów): budownictwo (ponad 1200), architektura i urbanistyka (692), inżynieria środowiska (738), architektura wnętrz (114 studentów), architecture engineering (makrokierunek 65 – studia w j. angielskim), gospodarka przestrzenna (163).

Sala, w której wydział będzie świętował swoje urodziny otrzyma imię Profesora Władysława Kuczyńskiego (1915 – 2003) organizatora i pierwszego dziekana wydziału, wybitnego konstruktora i specjalisty z zakresu konstrukcji betonowych.

Obchodom jubileuszu towarzyszą trzy wystawy: w holu gmachu B-7, w budynku B-6 Instytutu Architektury oraz w pracowni rzeźby w budynku B-16.
Tags: Łódź