phoca thumb s ur logo

 

50 000 zł dostaną młodzi naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uroczystość wręczenia stypendiów na wsparcie najciekawszych badań naukowych z zakresu nauk rolniczych, leśnych, społecznych lub pokrewnych odbędzie się po raz piąty.


W ogłoszonym konkursie mogli wziąć udział pracownicy do 35 roku życia ze stopniem naukowym doktora uzyskanym w ciągu ostatnich pięciu lat, dla których Uniwersytet Rolniczy jest podstawowym miejscem zatrudnienia. Zgłaszający się nie mogli być laureatami poprzednich edycji konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie, należało przedstawić opis zgłaszanych prac badawczych i projektów w formie eseju lub artykułu popularno-naukowego, a także m.in. życiorys naukowy, wykaz posiadanych publikacji oraz opis własnych osiągnięć.

Laureatkami konkursu są: pani dr inż. Agnieszka Baran z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznnego, Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej oraz pani dr inż. Alina Wiszniewska, pracownik Wydziału Ogrodniczego, Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin.

Pierwsze stypendium zostanie wykorzystane na wsparcie realizacji projektu badawczego pt. „Zastosowanie baterii mikrobiotestów w kompleksowej ocenie toksyczności osadów dennych”. Drugie wesprze badania zdolności regeneracyjne in vitro roślin motylkowatych na poziomie wybranych struktur komórkowych.