phoca thumb s pg-logo
Rozwój innowacyjnych technologii i ich komercjalizacja są tematem seminarium, które odbędzie się w czwartek, 1 grudnia na Politechnice Gdańskiej. Dzień później zaplanowano warsztaty pod hasłem: „Komercjalizacja i ochrona własności intelektualnej”. Zarówno na seminarium, jak i na warsztaty zapraszamy do Sali Senatu w godz. 9.15–13.30.


Tematem seminarium będzie wsparcie technologiczne przedsiębiorstw, integracja potencjału badawczego i laboratoryjnego uczelni wyższych Trójmiasta, wzmocnienie współpracy między sferą B+R a gospodarką w dziedzinach uznanych za priorytetowe dla kraju. Mowa tutaj między innymi o biotechnologii, chemii żywności i leków, technologiach informacyjnych i telekomunikacji, materiałach i technologiach materiałowych, a także o ochronie środowiska czy też o energetyce i konwersji energii.

Ciekawie zapowiada się wystąpienie mgr Marty Matuszak z Działu Projektów Europejskich PG, która opowie o koncepcji zmian w Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE.

CZT POMORZE to projekt realizowany wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański. Celem współpracy jest rozwój infrastruktury logistycznej i badawczej największych uczelni regionu, jak też stworzenie ram prawnych pozwalających na skuteczne wspieranie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Budżet tego projektu wynosi 24 mln zł, z czego 75 proc. pochodzi z Unii Europejskiej. Więcej tutaj.

Podczas warsztatów poruszane będą ważne kwestie robocze, począwszy od pomocy publicznej w projektach, poprzez proces patentowania i publikowania, a na finansowaniu projektów w ramach 7 Programu Ramowego skończywszy.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele: Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego, Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej oraz uczestnicy konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE.

Zapraszamy!
Seminarium "Rozwój innowacyjnych technologii i ich komercjalizacja", czwartek, 1 grudnia, godz. 9.15-13.30, Sala Senatu w Gmachu Głównym PG
Warsztaty "Komercjalizacja i ochrona własności intelektualnej", piątek, 2 grudnia, godz. 9.15-13.30, Sala Senatu w Gmachu Głównym PG