phoca thumb s novum ujNa posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 30 listopada br, członkowie Senatu jednogłośnie poparli wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Michałowi Hellerowi. O nadanie godności wnioskował Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Rada Wydziału zaproponowała, aby opinię na temat ks. prof. dr hab. Michała Hellera wydały Senat Uniwersytetu Warszawskiego, ze wskazaniem na prof. dr hab. Andrzeja Trautmana jako recenzenta oraz Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, ze wskazaniem na prof. dr hab. Romana Dudę jako recenzenta. 
Ks. prof. dr hab. Michał Heller należy do najwybitniejszych współczesnych filozofów polskich. Dzięki gruntownemu wykształceniu przyrodniczemu, zwłaszcza w zakresie fizyki i kosmologii (jego doktorat dotyczył podstawowych problemów kosmologii relatywistycznej), filozoficznemu i teologicznemu objął swoimi zainteresowaniami badawczymi niezwykle obszerny i bogaty obszar.
 
Ks. prof. dr hab. Michał Heller opublikował prawie 40 książek i kilkaset artykułów, w tym kilka w języku angielskim. Na szczególną uwagę zasługują monografie o ostatecznym wyjaśnianiu Wszechświata, która ukazała się w prestiżowym wydawnictwie Springer Verlag oraz praca zbiorowa o nieskończoności w różnych dyscyplinach, zredagowana przez M. Hellera wspólnie z wybitnym matematykiem amerykańskim H. Woodinem i wydana przez Cambridge University Press.
 
Dorobek pisarski ks. prof. Hellera można podzielić wedle kilku kryteriów. Znajdują się w nim pozycje ściśle naukowe i popularyzatorskie, monografie i podręczniki czy pozycje z różnych dziedzin filozofii i jej związków z naukami szczegółowymi i teologią. Oto kilka tytułów: "Ewolucja kosmosu i kosmologii" (1983), " Teoretyczne podstawy kosmologii. Wprowadzenie do globalnej struktury czasoprzestrzeni" (1988), "Dylematy ewolucji" (1990, wspólnie z J. Życińskim), "Szczęście w przestrzeniach Banacha" (1995), "Kosmologia kwantowa" (2001), "Sens życia i sens Wszechświata. Studia z teologii współczesnej" (2002), "Filozofia przyrody. Zarys historyczny" (2004), "Granice kosmosu i kosmologii" (2005), "Ostateczne wyjaśnienie Wszechświata" (2008), "Filozofia nauki" (2008) i "Mechanika kwantowa dla filozofów" (2011, II wyd).
 
Kosmologia kwantowa jest głównym tematem badań ks. prof. Michała Hellera w materii przyrodoznawstwa. Stara się uzgodnić kwantowe i relatywistyczne modele kosmologiczne. Jest to jedno z podstawowych wyzwań współczesnych teorii Wszechświata. Drugą ważną dziedziną badań ks. prof. Hellera jest filozofia przyrody. Jego program w tej dziedzinie polega na wyprowadzaniu wniosków filozoficznych z podstawowych teorii fizyki, przede wszystkim teorii względności i mechaniki kwantowej. Można powiedzieć, że M. Heller kontynuuje krakowską tradycję filozofii przyrody sięgającą jeszcze początków XX w. Badania ks. prof. M. Hellera w zakresie filozofii przyrody opierają się na bardzo wyraźnych przesłankach metodologicznych. Uważa mianowicie, że Wszechświat ma charakter matematyczny (jest matematyczny) i jako taki tj. ze swej istoty podlega prawidłowościom wyrażalnym w języku matematyki. Teza ta,
niekiedy zwana tezą Hellera usprawiedliwia poszukiwanie z jednej strony treści ontologicznych w nauce, a z drugiej strony treści naukowych w filozofii.