phoca thumb s dsw logo
Wybitny polski pedagog, prof. Zbigniew Kwieciński, w czwartek (8 grudnia) w DSW otrzyma tytułu honoris causa. To pierwsze takie wyróżnienie przyznane w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Prof. Zbigniew Kwieciński jest najwybitniejszym polskim socjologiem edukacji liderem tzw. „toruńskiej szkoły" socjologii wychowania i młodzieży. Autor i pierwszy kierownik długoletnich studiów nad rozwojem młodzieży i edukacji w sytuacji zmiany społecznej. (Demaskowanie nierówności szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, pochodzących z mniej wykształconych środowisk rodzinnych, stanowi jeden z głównych nurtów w dorobku publikacyjnym Profesora w latach 80/90.)

- Jako przykłady wagi odegranej przez Niego roli służą najlepiej takie fakty z jego biografii, jak kilkakrotne próby władz PRL pozbawienia Go pracy, z represjami za obronę profesora Leszka Nowaka włącznie, i miejsce eksperta przy „okrągłym stole – napisała w recenzji doktoratu prof. Dorota Gołębniak.

Inicjator sześciu ogólnopolskich zjazdów pedagogicznych, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Pomysłodawca i współredaktor, mającego już kilka wydań dwutomowego podręcznika akademickiego Pedagogika (PWN). Dwukrotnie nagrodzono Go nagrodą I Wydziału PAN za najlepszą książkę roku w pedagogice. W 2003 r. uzyskał nagrodę premiera za wybitne osiągnięcia naukowe – za wydany w 2002 roku tryptyk: Wykluczanie; Bezbronni; Nieuniknione.

Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Był również wieloletnim Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Profesor Kwieciński jest redaktorem naczelnym „Forum Oświatowego", wydawanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Wydawnictwo Naukowe DSW. Tytuł doktora honoris causa otrzymał także na Uniwersytecie Opolskim - 2004 r. i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego — 2007 r. 

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przyznał tytuł doktora honoris causa prof. Kwiecińskiemu za: „wybitne osiągnięcia naukowe w pedagogice i socjologii oświaty, znaczący w skali kraju wkład w rozwój kadry naukowej oraz tworzenie środowisk akademickich i zaangażowane uczestnictwo w debacie publicznej dotyczącej żywotnych problemów oświaty.”

Dolnośląska Szkoła Wyższa od listopada 2009 r. posiada uprawnienia habilitacyjne. Uprawnienia dają prawo do: prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich), habilitowania, a także występowania z wnioskami o tytuł profesora i nadawania zaszczytnego tytułu doktora honoris causa. 

Uroczystość nadania doktoratu honorowego rozpocznie się w czwartek 8 grudnia, o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjnym DSW, w auli, przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

Dolnośląska Szkoła Wyższa powstała w 1997 roku. Jest największą niepubliczną uczelni na Dolnym Śląsku, czwartą w Polsce z pełnymi uprawnieniami akademickimi. (Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2011). W DSW studiuje ponad 8000 studentów. Mury uczelni opuściło ponad 14 tys. absolwentów. Uczelnia posiada uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. DSW prowadzi studia: I stopnia na 11 kierunkach (bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, nauki o rodzinie, filozofia, historia, kulturoznawstwo, etnologia), studiów I stopnia inżynierskich na 2 kierunkach (geodezja i kartografia, nawigacja), oraz II stopnia na 5 kierunkach (magisterskich: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe), 50 specjalnościach studiów podyplomowych oraz studia MBA. Dolnośląska Szkoła Wyższa współpracuje z ponad 60 uczelniami w Europie i USA i prowadzi studia w języku angielskim. Jest też często odwiedzanym przez studentów z programu ERASMUS ośrodkiem naukowym w Polsce. W DSW pracuje doświadczona ponad 200-osobowa kadra naukowa (w tym 165 wykładowców zatrudnionych na pierwszych etatach). Uczelnia posiada własną, nowoczesną bazę dydaktyczną (16 tys. m2), bibliotekę (ponad 60 tys. woluminów; 3. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych) oraz Wydawnictwo Naukowe.