teraz polska6. grudnia odbyła się Gala V edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” Laureaci odebrali prestiżowe laury za najlepsze prace magisterskie na temat promocji Polski. Ceremonia wręczenia nagród głównych, nagród specjalnych oraz wyróżnień została poprzedzona konferencją „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”.

 

Gala była zwieńczeniem kolejnej odsłony przedsięwzięcia, mającego na celu popularyzację tematyki marketingu terytorialnego i brandingu narodowego Polski, dla poprawy konkurencyjności naszego kraju, poprzez wzrost jakości jego promocji w świecie. Do  tegorocznej edycji zgłoszono 50 prac magisterskich. Kapituła konkursu oceniała prace pod kątem: poprawności opracowania i adekwatności metodologicznej, innowacyjności podjętej tematyki i sposobu jej realizacji, oryginalności wyników, przydatności dla praktyki i możliwości kontynuowania badań. 
 
I nagrodę główną otrzymała Marta Jankowska z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę magisterską: „Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości - studium przypadków z wyróżnieniem Poznania”. Laureatką II nagrody została Anna Zioło, absolwentka kierunku Zarządzanie w Turystyce Uniwersytetu Jagielońskiego, z pracą „Zabytkowe zamki województwa podkarpackiego jako obiekty hotelarskie”. Natomiast III nagrodę przyznano Malwinie Kołodziej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, autorce pracy: „Szalet w przestrzeni miejskiej w przeddzień EURO 2012”.
 
Podczas Gali wręczono też wyróżnienia oraz nagrody specjalne:
- Nagroda Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Wlekła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za pracę „Stan i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Rzeczpospolitej Ptasiej”
- Nagroda Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Aleksandra Wycisk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, za pracę „Jak się promować? Kreowanie marki miejskiej i jej społeczna recepcja. Przykład Metropolii Silesia”
- Nagroda Ministerstwa Sportu i Turystyki – Agnieszka Świątkiewicz, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, za pracę „Park rozrywki jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie parku Globalna Wioska w gminie Łysomice”
- Nagroda Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Agnieszka Stanisławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę „Proces brandingu narodowego. Polska na tle wybranych doświadczeń zagranicznych”
 
Wyróżnienia przypadły: Bognie Bembnista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za pracę „Animacja społeczno-kulturalna na przykładzie stowarzyszenia edukacyjno-teatralnego Stacja Szamocin”, Iwonie Marzejon z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę „Specyfika agroturystyki Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i Agacie Kalbarczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę „Browar i marka Bosman jako produkt turystyczny Szczecina”.
Ceremonia wręczenia nagród laureatom została poprzedzona konferencją „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”, która wpisała się w cykl podobnych wydarzeń w ramach programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, animujących debatę publiczną na temat tego, jaka jest, a jaka powinna być promocja Polski w świecie.
O stanie Polski w zakresie postrzegania naszego kraju poza granicami mówił Jarosław Górski z UW, który w swojej prezentacji przytoczył wyniki badań na temat postrzegania  wizerunku Polski za granicą.
 
terpol168
 Laureaci Konkursu "Teraz Polska Promocja"
 
Część spotkania poświęcona została na debatę moderowaną przez przewodniczącego koalicji Pro-Polska - R. Rewalda, w której udział wzięli: poseł A. Szejnfeld, senator M. Rocki, członek zarządu NBP – M. Zaleska, wiceprezes POT - B. Walas, wiceprezes Wyborowa SA - A. Szumowski, prezes ARR - W. Łukasik, dyrektor POHiD – M. Faliński, Maciej Górski z PAIiIZ, M. Polański z PARP oraz Prezes Fundacji K. Przybył.  Główne przesłania płynące z debaty dotyczyły zapewnienia ciągłości i koncentracji wszystkich działań w zakresie promocji Polski oraz, przede wszystkim, w dłuższej perspektywie rozwiązań systemowych tego zagadnienia.