wykaTegoroczną Nagrodę im. Kazimierza Wyki otrzymała Krystyna Czerni, wykładowca Instytutu Historii Sztuki UJ, znakomita krytyk i historyk sztuki.

Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana jest w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury. Bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców, należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce.

Krystyna Czerni jest autorką ponad 300 recenzji, esejów, wywiadów oraz tekstów naukowych publikowanych m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Odrze", "Res Publice", "Znaku", "Przekroju", czasopismach specjalistycznych oraz katalogach wystaw. Pisała o najważniejszych postaciach polskiej sztuki XX wieku, takich jak: Józef Czapski, Jonasz Stern, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Stefan Gie-rowski, Alina Szapocznikow, Andrzej Wróblewski, Jan Lebenstein, Jerzy Bereś, Stasys Eidrigevicius, Jarosław Modzelewski, Leon Tarasewicz i wielu innych. Jest także autorką kilku książek, z których ostatnia - "Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego" - ukazała się w kwietniu ubiegłego roku nakładem Znaku.

Laureatka jest też członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie oraz Stowarzyszenia "Maj 77" (zrzeszającego dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej - członków Studenckiego Komitetu Solidarności). W 2007 roku Prezydent RP odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną w latach 70. W 2009 roku "w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej" otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrodą im. Kazimierza Wyki, ustanowioną w 1980 roku, środowisko literackie Krakowa pragnie uczcić i zachować w żywej pamięci jedną z najwybitniejszych osobowości, Kazimierza Wykę, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka literatury, krytyka i eseistę, znawcę sztuki, animatora życia kulturalnego, humanistę o niezwykłej intelektualnej energii i wyobraźni artystycznej, łączącego rozległą wiedzę z prawdziwym talentem literackim. Laureatami Nagrody im. K. Wyki są m.in. Jan Błoński, Jerzy Jarzębski, Zbigniew Herbert, Maria Janion i Michał Głowiński.

Wręczenie wyróżnienia odbędzie się 19 stycznia.