logo UPWRDr Katarzyna Wińska – adiunkt w Katedrze Chemii została wyróżniona w wkonkursie „Wynalazczyni 2011” za biokatalizę i syntezę związków zapachowych.

Dr Katarzyna Wińska adiunkt w Katedrze Chemii otrzymała wyróżnienie w konkursie „Wynalazczyni 2011” organizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną, Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz redakcję „Przeglądu Technicznego”.

Wyróżniona zajmuje się biokatalizą i syntezą związków zapachowych, bada korelacje między strukturą tzwiązków a ich zapachem. Jako pierwsza rozdzieliła II-rzędowe alkohole aliliowe z zastosowaniem lipaz. W wyniku tej reakcji otrzymała związki charakteryzujące się bardzo dużą czystością optyczną. W przyszłości będzie je można wykorzystać jako substraty do syntezy związków zapachowych.

– Od pasji do wynalazku. W moim życiu to się sprawdza. Pasją zarazili mnie prof. Paweł Kafarski i prof. iStanisław Lochyński z Politechniki Wrocławskiej, którą kończyłam. Teraz moje zawodowe plany realizuję w zespole prof. Czesława Wawrzeńczyka – mówi wyróżniona wynalazczyni.

Na koncie Katarzyny Wińskiej jest dziś 21 związków chronionych patentem, kolejnych trzydzieści czeka na ukończenie procedury związanej z ochroną patentową. Daje to w sumie ponad 50 zgłoszeń patentowych. Imponujące wyniki Katarzyna Wińska godzi z rolą matki dwóch synów 6-letniego Wiktora i rocznego Krzysia. – To największe moje wynalazki i największa życiowa pasja – mówi ze śmiechem.

Konkurs „Wynalazczyni roku” jest organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną, Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz redakcję „Przeglądu Technicznego”. Ma charakter plebiscytu. Sylwetki pań o dużym dorobku wynalazczym w dziedzinie techniki publikowano w tym roku w „Przeglądzie Technicznym”. Spośród prezentowanych badaczek czytelnicy magazynu wybrali finalistki.