pg-logoNiezwykły człowiek – uczony, utalentowany menedżer i sprawny dyplomata w jednym – prof. Piotr Moncarz ze Stanford University odwiedzi Politechnikę Gdańską 25 stycznia 2012. Naukowo zajmuje się inżynierią budowli i infrastruktury narażonych na trzęsienia ziemi i ruchy tektoniczne, systemami kontroli ryzyka katastrof, tematyką energii odnawialnych oraz czystych energii.Prof. Moncarz jest współzałożycielem Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy (US-Polish Trade Council, USPTC). Od lat pełni stanowisko wiceprezesa korporacji Exponent – wiodącej firmy międzynarodowej w dziedzinie katastrof, ich zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych o krytycznym znaczeniu dla klienta. Exponent zatrudnia naukowców i inżynierów z 90 różnych dyscyplin, w sumie 900 pracowników rozrzuconych po ponad 20 oddziałach w 5 krajach. Zarząd korporacji działa w Dolinie Krzemowej.

Na Politechnikę Gdańską prof. Moncarz przyjeżdża jako dyrektor akademicki i współojciec sukcesu programu Top 500 Innovators, w którym uczestniczą najlepsi spośród młodych polskich naukowców i pracowników biur transferu technologii. Wystąpienie na temat programu Top 500 Innovators będzie dedykowane szczególnie młodym uczonym. 25 stycznia bowiem na Politechnice Gdańskiej odbędzie się ważna uroczystość w życiu akademickim – wręczenie promocji doktorskich.
Uroczystość wręczenia promocji akademickich rozpocznie się o godz. 13. Początek prezentacji gościa specjalnego zaplanowano na godz. 13.45. O godz. 15.00 w Sali Senatu rozpocznie się spotkanie Profesora z pracownikami uczelni.

Dziennikarzy zapraszamy na spotkanie z Profesorem w środę o godz. 14.30 do salki kolegialnej, mieszczącej się we wnęce na lewo od Sali Senatu- I piętro w Gmachu Głównym PG.

Kontakt w sprawach organizacyjnych – Joanna Pniewska – tel. 608 550 804.

Tags: Gdańsk