lazarski nowe

 

Osoby, które nie rozpoczęły studiów w październiku ubiegłego roku, już niedługo będą miały szansę, żeby nadrobić zaległości. Uczelnie coraz częściej wychodzą naprzeciw potrzebom studentów, którzy nie chcą tracić całego roku w oczekiwaniu na następny, jesienny proces rekrutacyjny. Dlatego, wraz z końcem semestru zimowego, na Uczelni Łazarskiego rozpoczyna się nabór uzupełniający na semestr letni.

 

Studenci coraz częściej odkładają decyzję o rozpoczęciu studiów. Wielokrotnie wynika to z podjętej podczas wakacji pracy, której nie chcą lub nie mogą porzucić we wrześniu. Jednocześnie, pójście na studia w kolejnym roku akademickim wydaje się dla nich zbyt odległą perspektywą. W takim wypadku idealnym rozwiązaniem stają się rekrutacje uzupełniające, prowadzone przez uczelnie pod koniec semestru zimowego. Stwarzają one możliwość szybszego rozpoczęcia nauki bez konieczności czekania na następny rok akademicki.

Zauważamy duże zainteresowanie rekrutacją uzupełniającą – mówi Marta Chmielewska, Koordynator Rekrutacji Krajowej z warszawskiej Uczelni Łazarskiego – W chwili obecnej prowadzimy nabór do grup na takich kierunkach jak stosunki międzynarodowe, administracja czy ekonomia. Studenci, którzy pomyślnie przejdą postępowanie rekrutacyjne, będą mogli rozpocząć naukę już od lutego. Indywidualny tok studiów gwarantuje, że w krótkim czasie osiągną pożądane wyniki – dodaje Marta Chmielewska.

Takie rozwiązanie jest opłacalne również dla osób, które chciałyby zmienić uczelnię, lecz obawiają się, że zaliczone przez nie przedmioty nie będą honorowane. Uczelnie nie stwarzają studentom kłopotów i dają  możliwość kontynuacji nauki oraz szybkiego ukończenia studiów.

Więcej informacji na temat rekrutacji na Uczelni Łazarskiego można znaleźć na stronie uczelni, pod adresem http://rekrutacja.lazarski.pl/zapisz-sie-na-studia/