yunus zdjecie maleJuż 2 lutego 2012 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie odwiedzi prof. Muhammad Yunus – Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, twórca pojęcia mikrokredytu, nazywany "Bankierem Ubogich".


Kierowany przekonaniem, iż prawo do kredytu stanowi jedno z podstawowych praw człowieka, w 1983 roku założył w Bangladeszu Grameen Bank. Jego celem było zapewnienie ludziom żyjącym w chronicznym ubóstwie szansy na poprawę bytu dzięki dostępowi do skromnych pożyczek i przyswojeniu sobie podstawowych zasad ekonomii w celu podjęcia działalności gospodarczej.

W trakcie pobytu w naszym mieście Noblista poprowadzi wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Budynek Główny, Stara Aula w godz. 11.00-12.30), spotka się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Prezydentem Krakowa, a następnie weźmie udział w seminarium pt. „Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i Małopolsce”, zorganizowanym w Urzędzie Miasta Krakowa.

Plan wykładu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:
1. Otwarcie wykładu – prof. dr hab. Roman Niestrój, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2. Wprowadzenie – prof. Jerzy Hausner, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej
3. Wykład – prof. Muhammad Yunus
4. Dyskusja, pytania
5. Podsumowanie wykładu – prof. Jerzy Hausner, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim.

Spotkania w Krakowie są ostatnim punktem programu wizyty prof. Muhammada Yunusa w Polsce – wcześniej odbędzie on cykl spotkań w Warszawie (m.in. spotka się z Prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim, poprowadzi wykład w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie).

Więcej informacji nt. wizyty Noblisty w Polsce można znaleźć na stronie www.gap-uek.krakow.pl oraz www.yunus.pl

Przyjazd prof. Yunusa do Polski był możliwy dzięki zaangażowaniu prof. Jerzego Hausnera, Kierownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz Wydawnictwa ConCorda, Magazynu ThinkTank i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce.

Dziennikarze, którzy zamierzają wziąć udział w wykładzie Noblisty proszeni są o kontakt celem rezerwacji miejsc w auli.
plakat yunus