ujlogoProrektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej prof. Szczepan Biliński podpisał umowę z firmą Energotechnika-Energorozruch reprezentowaną przez Prezesa Zarządu mgr. inż. Witolda Kaczmarka i Wiceprezesa mgr. inż. Jerzego Wiśniewskiego oraz z Elektrociepłownią Kraków reprezentowaną przez Zastępcę Dyrektora dr. inż Janusza Dańko.


Przedmiotem umowy jest długoterminowy test aktywności nowatorskiego katalizatora opracowanego przez pracowników naukowych Wydziału Chemii UJ. Wynalazek, który ma pomóc w walce z zanieczyszczeniami został, za pośrednictwem Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) zgłoszony do ochrony patentowej i niedługo może być wykorzystywany w przemyśle.

Przedstawiciele obu firm podkreślają, że pomimo współpracy z wieloma technicznymi uczelniami, prowadzącymi badania w tym zakresie, technologia proponowana przez UJ jest najlepsza. Decyzja o przeprowadzeniu testu opracowanego prototypu Katalizatora w Elektrociepłowni została podjęta na podstawie wieloletniej współpracy. Katalizator daje realną szansę skutecznego oczyszczania gazów odlotowych z Elektrociepłowni.

Opracowany katalizator jest w stanie zatrzymać tlenek azotu, tlenek węgla i węglowodory, które są emitowane przez elektrownie węglowe. Będzie w stanie zatrzymywać również rakotwórcze nanocząsteczki węglowe.

Tlenek azotu w dużych stężeniach powoduje nadmierne rozszerzanie się naczyń krwionośnych, a nawet ich pękanie. W konsekwencji prowadzi to do chorób cywilizacyjnych, natomiast nanocząstki węglowe wdychane razem z powietrzem uszkadzają delikatną tkankę płuc, co może doprowadzić do pojawienia się komórek nowotworowych.

Jak tłumaczy prof. Mieczysława Najbar z Wydziału Chemii UJ, kierująca projektem naukowym, w ramach którego stworzono wynalazek, obecnie tlenek azotu usuwa się z gazów odlotowych elektrowni na drodze redukcji amoniakiem, który choć doskonale sprawdza się jako reduktor, to równocześnie sam jest substancją szkodliwą dla środowiska. Poza tym jest on stosunkowo drogi i powoduje korozję. Chemicy z UJ proponują rozwiązanie, które omija amoniak, a może być równie skuteczne w działaniu. Szkodliwe nanocząstki węglowe i tlenek azotu mogą być z powodzeniem usuwane równocześnie, na odpowiednim katalizatorze, bez udziału dodatkowego reduktora.

Tags: Kraków