poznan miasto know how-sOd dziś wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego jest prof. Marek Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prof. Stanisław Karpiński również zostanie wiceministrem resortu nauki. Już niebawem, dołączy do nich prof. Jacek Guliński, protektor ds. programów europejskich UAM w Poznaniu.


Na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego został powołany prof. Stanisław Karpiński specjalista w dziedzinie biologii molekularnej roślin. Urodzony w Poznaniu, tu kończył studia w Katedrze Biochemii na Akademii Rolniczej. Studia doktoranckie oraz habilitację obronił na Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych (SLU) w Umeå. Będzie odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o finansowanie zadań z pieniędzy na naukę i realizację zadań finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Będzie też odpowiadał za współpracę z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Komitetem Polityki Naukowej oraz z Radą Młodych Naukowców.

Prof. Marek Ratajczak na co dzień jest kierownikiem Katedry Teorii i Historii Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w makroekonomii oraz rozwoju i jakości edukacji wyższej. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie podsekretarzem stanu, czyli jak informują służby prasowej resortu, będzie odpowiedzialny za politykę finansową i sprawy wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Prof. ma czuwać nad rozpatrywaniem wniosków w sprawie finansowania działalności statutowej instytucji naukowych ze środków poświęconych na naukę, a także koordynować przyznawanie tzw. dotacji projakościowej. Będzie również prowadzić współpracę z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Polską Akademią Nauk.

15 lutego do wiceministrów dołączy prof. Jacek Guliński wykładowca na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu oraz protektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczas Profesor był także zastępcą dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM oraz kierował Uczelnianym Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Prof. Jacek Guliński na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za politykę rozwoju innowacyjności oraz zbliżenie nauki do gospodarki (m.in. działalność parków technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, współpracę z Radą Główną Instytutów Badawczych). Na funkcję wiceministra rekomendowało go Polskie Stronnictwo Ludowe.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego to jedyny resort, w którym aż tylu Wielkopolskich naukowców będzie piastowało stanowisko wiceministra.
Gratulujemy Poznańskim uczonym!

Tags: Poznań