politechnika warszwska-sW globalnym rankingu Webometrics, klasyfikującym najlepsze uczelnie świata, znalazło się aż pięć polskich uczelni. Jeszcze rok temu wśród 500 szkół wyższych w rankingu znalazły się tylko dwie uczelnie z Polski: UJ i Politechnika Wrocławska. Polskie skoły wyższe, są coraz lepsze!

 

Całe badanie obejmuje ponad 12 tysięcy uczelni z całego świata. W pierwszych 500 jest aż 5 polskich szkół:

280 – Uniwersytet Jagielloński
298 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
327 – Uniwersytet Warszawski
338 – Politechnika Warszawska
391 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Światowy Ranking Uczelni Webometrics jest przygotowywany dwa razy w roku przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas - CSIC). Czołowe miejsca zajmują niezmiennie amerykańskie szkoły wyższe, wyraźnie dominując w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych uczelni świata. W tej edycji rankingu najlepszy okazał się Uniwersytet Harvarda, wyprzedzając MIT oraz Uniwersytet Stanforda.

„Webometrics Ranking of World Universities” wystartował oficjalnie w 2004 roku
i jest odświeżany co sześć miesięcy. Wskaźniki sieciowe zastosowane w rankingu są oparte na i skorelowane z tradycyjnymi wskaźnikami scjentometrycznymi
i bibliometrycznymi. Ranking Webometrics dokonuje pomiaru objętości, widoczności i wpływu stron internetowych uniwersytetów, ze szczególnym naciskiem na dorobek naukowy (odniesienia do publikacji, wystąpienia na konferencjach, monografie, prace, raporty), ale również biorąc pod uwagę inne materiały (materiały z zajęć, seminariów i warsztatów, biblioteki cyfrowe, bazy danych, multimedia, strony osobiste). Webometrics bada także m.in. ogólne informacje na temat instytucji, jej działów czy grup badawczych.