PlakatA2

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w ramach projektu "Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja", pilotażowo wdrożono innowacyjny system opieki nad praktykami studenckimi. Dotychczasowych opiekunów w DSW zamieniono na tutorów.


- Głównym zadaniem nowych opiekunów/tutorów jest wspieranie studenta na każdym etapie realizacji praktyk studenckich - od skierowania na praktykę, poprzez udzielanie konsultacji w trakcie trwania praktyki, aż po wspólną ze studentem ewaluację praktyki i jej zaliczenie - tłumaczy dr Teresa Chmiel, koordynator merytoryczny projektu. Tutoring, obok mentoringu, staje się coraz powszechniej praktykowaną metodą uczenia się. To metoda edukacji zindywidualizowanej, polegającej na bezpośrednim, cyklicznym spotkaniu nauczyciela/tutora z podopiecznym.

W pilotażowym projekcie uczestniczy już ponad 250 studentów II roku studiów - kandydatów do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej lub/i edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki działalności tutorów student ma okazję przede wszystkim lepiej poznać samego siebie, własne talenty i uzdolnienia, mocne strony oraz bariery rozwojowe. - Niezwykle istotne jest również to, iż student we współpracy z tutorem może kształtować umiejętność planowania własnej drogi zawodowej - dodaje dr T. Chmiel. Dzięki rozbudowanemu systemu konsultacji tutorów studenci rozmawiają
na temat przebiegu swojej praktyki, dzielą się swoimi sukcesami, jak i wątpliwościami. Nowy opiekun stwarza warunki i pomaga w rozwijaniu predyspozycji zawodowych, ma czas zarezerwowany tylko dla studentów, służy radą i dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami.

Projekt "Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja" proponuje zmianę zawodowej roli nauczyciela - z nadrzędnej wobec ucznia, sprowadzonej do transmisji wiedzy i utrzymania dyscypliny, na partnerską i wspierającą w samodzielnym dążeniu do zdobywania wiedzy, samorozwoju. Cel ten ma być osiągnięty przez wprowadzenie nowego modelu kształcenia praktycznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - Lidera oraz Gminy Wrocław - Partnera. Współfinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tags: Wrocław