logo swpsNie dajmy się ponieść negatywnym emocjom na wieść o zagrożeniach czających w internecie. Postawmy na otwartą komunikację i edukację najmłodszych oraz dorosłych - przekonują naukowcy z SWPS i z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu dostarczają gotowych rekomendacji.Zakończono właśnie trzyletni (2009-2011) projekt badawczy Kids Online II zrealizowany w 25 krajach europejskich, w ramach którego przebadano ok. 25 tys. dzieci i ich rodziców. Badacze podsumowują uzyskane wnioski i zwracają uwagę na to, że najmłodsi użytkownicy oczekują wsparcia od rodziców w zakresie efektywnego korzystania z zasobów wirtualnego świata. Tymczasem dorośli mają wciąż niewielką świadomość zagrożeń czyhających na ich dzieci w sieci. Nie są też przygotowani do zapewniania im bezpieczeństwa.

Wyniki pokazują, ze Polscy rodzice wciąż znacznie rzadziej niż ich europejscy koledzy podejmują działania, których celem jest zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego korzystania z internetu. Wielu z nich nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że powinno i mogłoby zrobić cokolwiek w tym zakresie. Z jednej strony wiąże się to z tym, iż nie są świadomi zagrożeń, które ich dzieci napotykają w sieci. Z drugiej, wciąż nie mają wystarczających umiejętności – korzystają z internetu w mniejszym stopniu niż ich podopieczni, a co za tym idzie, nie dość sprawnie posługują się technologicznymi rozwiązaniami umożliwiającymi bezpieczne surfowanie po sieci. Zdaniem dr Lucyny Kirwil, psychologa społecznego i koordynatora polskich badań w ramach Kids Online II, niepokoje związane z coraz częstszym użytkowaniem internetu przez dzieci można obniżyć poprzez działania o charakterze edukacyjnym.

Kirwil wskazuje na istniejącą dużą rozbieżność między potrzebami najmłodszych, wyraźnie oczekujących wsparcia od rodziców, a aktywnością ich opiekunów na tym polu. Jak podkreśla badaczka, polskie dzieci postrzegają internet jako źródło pozytywnych doświadczeń. Chcą coraz bezpieczniej, odpowiedzialniej i bardziej twórczo korzystać z jego dobrodziejstw, ale wspólnie z rodzicami. Nie będzie to możliwe, jeśli ci ostatni nie nauczą się korzystania z internetu i możliwości, jakie daje wirtualny świat.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie projektu: www.eukidsonline.net Rozdział 5 raportu prezentuje porównania między krajami europejskimi oraz rekomendacje dla poszczególnych państw. Koordynatorem całego projektu jest profesor Sonia Livingstone z London School of Economics and Political Science.

żródło: swps.pl