logo 1194515798Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji seminarium  z cyklu Badania Naukowe, które odbędzie się 14 marca w Warszawie. Tematyka będzie koncentrować się – zgodnie z sugestiami uczestników I edycji seminarium – na praktycznych aspektach prowadzenia badań naukowych. Omówione zostaną również najważniejsze problemy prawne związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych. 

Udział w seminarium w celu pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń polecamy przedstawicielom  uczelni wyższych i instytutów oraz wszystkim osobom zainteresowanym omawianą tematyką. Zapraszamy do zapoznania się  z programem seminarium, jak również z sylwetkami prelegentów, którzy podzielą się swoją wiedzą  i doświadczeniem oraz odpowiedzą na Państwa pytania. 
 
Specjalnie dla naszych odbiorców, Organizator przygotował 5% RABAT na udział w wydarzeniu. 
  
RABATOWY formularz zgłoszeniowy:
 
W celu uzyskania formularza faksowego – prosimy o kontakt z Organizatorem
 
W PROGRAMIE (10:00-16:00)
 
 - Kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej Jednostkom Naukowym.
prof. dr hab. Maciej Zabel, Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
- Dobre praktyki profesjonalnego prowadzenia projektów badawczych.
prof. dr hab. Janusz Hołyst, Prezes Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów UE, Politechnika Warszawska
 
- Przedsiębiorczość akademicka: spółki spin- off i spin-out.
dr Piotr Tamowicz, Taylor Economics
 
- Praktyka organizowania i finansowania międzynarodowych projektów badawczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).
Agnieszka Wojciechowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
- Przygotowanie wniosków konkursowych.
Joanna Stalewska, AMbER Project Sp. z o.o.
 
- Wybrane aspekty prawne realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
Piotr Bednarek, AMbER Project Sp. z o.o.
 
- Prawo własności intelektualnej a ochrona wyników badań naukowych.
dr Zofia Zawadzka, Uniwersytet w Białymstoku
 
Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie:
 
Dodatkowych informacji udziela  Organizator – Centrum Promocji Informatyki, pr@cpi.com.pl