phoca thumb s ujlogo18 lutego 2012r.,podczas uroczystości w Pałacu Prezydenkim, Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył 42 nominacje profesorskie.


"Profesor, to postać, która wyznacza kierunki i wpływa na
kształtowanie postaw" - powiedział prezydent. Wśród nominowanych
wybitnych naukowców i dydaktyków znaleźli się dwaj profesorowie
Uniwersytetu Jagiellońskiego:  prof. Wiesław Płaczek pracujący w
Zakładzie Zastosowań Metod Obliczeniowych w Zespole Zakładów Fizyki
Teoretycznej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, na Wydziale
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz  prof. Fryderyk
Zoll z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji.

Pozostałe nominacje profesorskie otrzymali uczeni reprezentujący uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Śląski, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska. Wśród nominowanych profesorów znaleźli się  przedstawiciele nauk technicznych, medycznych, biologicznych, chemicznych, rolniczych, nauk o ziemi, ekonomicznych, matematycznych, fizycznych, prawnych.