phoca thumb s politechnika lodzka24 lutego (piątek) 2012 r. w godzinach od 11:30 do 16:30 w Auli IFE (bud. A-16, ul. Żwirki 36), odbędzie się seminarium jubileuszowe Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej, prezentujące jego dorobek i współpracę z partnerami. Organizacja ta obchodzi Jubileusz 20-lecia działalności.


Jednostka została powołana 1 stycznia 1992 roku. Do jej początkowych zadań należała budowa uczelnianej sieci komputerowej i świadczenie pierwszych usług sieciowych, w tym poczty elektronicznej. 

Porównując do innych jubileuszy, 20 lat to niewiele, ale w technologiach informatycznych to cała era - zauważa dyrektor CK Mirosław Kopeć. - Pierwsze połączenia sieciowe do ośrodków naukowych na świecie realizowaliśmy wtedy, gdy jeszcze nikt nie słyszał o Internecie. W tej chwili trudno to sobie wyobrazić. Dopiero w następnych latach, podłączyliśmy Łódź do Internetu. Dziś pierwszy łódzki serwer poczty elektronicznej można oglądać w muzeum Politechniki.

 

Obecnie Centrum Komputerowe PŁ jest jednostką dysponującą najnowocześniejszymi technologiami informatycznymi, w tym pełną wirtualizacją zasobów. Wszystkie obiekty należące do Politechniki są połączone światłowodami z Uczelnianą Siecią Komputerową. 

 

Centrum administruje najważniejszymi aplikacjami informatycznymi PŁ, samodzielnie prowadzi obsługę wszystkich pracowniczych i studenckich kont pocztowych, których jest ponad 33 tysiące, a także prowadzi Centrum Multimedialne z nowoczesnym studiem telewizji HD. Oprócz działalności na terenie Uczelni operuje również Miejską Siecią Komputerową LODMAN, zbudowaną dla potrzeb środowiska naukowo-akademickiego regionu łódzkiego. Zapewnia ona łączność między wszystkimi publicznymi uczelniami, uczelniami niepublicznymi, instytutami naukowo-badawczymi, szkołami, bibliotekami, szpitalami, najważniejszymi urzędami administracji państwowej i samorządowej (urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, urząd miasta), służbami publicznymi (policja, straż pożarna, straż miejska), instytucjami publicznymi (zakłady energetyczne, zakład ciepłowniczy - Dalkia, zakład gazowniczy, ZWiK, MPK). Dla wielu z tych instytucji LODMAN zapewnia łączność wewnętrzną między rozrzuconymi po Łodzi lokalizacjami.

 

Warto dodać, iż Centrum Komputerowe PŁ jest również głównym Centrum Zarządzania ruchem IP w naukowo-akademickiej Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER. Realizacja takich zadań wymaga największych kompetencji zespołu i najwyższego poziomu infrastruktury.