phoca thumb s politechnika lodzkaPrzełom lutego i marca upłynie na Politechnice Łódzkiej pod znakiem dwóch interesujących wydarzeń akademickich- uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej prof. Janowi Krysińskiemu oraz Posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.Pierwsze z wydarzeń będzie miało miejsce 29 lutego (środa), o godzinie 15.30 w audytorium im. A. Sołtana, przy. ul. Stefanowskiego 1/15.

Jan Eugeniusz Krysiński jest profesorem tytularnym w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ (IMP PŁ) od 1980 roku, a od 1991 profesorem zwyczajnym. Jego podstawowe dziedziny badań to: silniki turbospalinowe, przepływ przez stopnie turbinowe, przepływ nieustalony przez turbiny wielostopniowe, mikroturbiny, łożyska gazowe, wykorzystanie energii geotermalnej.
W 1978 roku pracował jako profesor wizytujący w Uniwersytecie Paryż 6. Wykładał również w Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, w Politechnice w Montrealu oraz w Uniwersytecie Lavala w Quebeku.Jest autorem i współautorem 6 książek, 16 patentów i ponad 80 publikacji. Wykształcił dziewięciu doktorów.

Drugie wydarzenie, czyli Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych odbędzie się 1 -2 marca 2012 r., w Sali Senatu w rektoracie PŁ, ul. Skorupki 6/8.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych jest istniejącym od 1989 roku prestiżowym i ekskluzywnym stowarzyszeniem rektorów dwudziestu jeden najważniejszych uczelni technicznych w Polsce oraz pięciu uczelni stowarzyszonych. Posiedzenia KRPUT są zawsze okazją do dyskusji i wyznaczenia trendów w rozwoju nauki i kształcenia technicznego w Polsce.
W pierwszym dniu udział w dyskusji weźmie: minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jan Kurzydłowski, prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak, natomiast drugiego dnia - dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Józef Lubacz oraz przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych prof. Bohdan Macukow. Gościem KRPUT będzie także Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki.
Obrady pierwszego dnia kończą się około 16.30.