phoca thumb s pg-logoProf. Henryk Krawczyk wybrany został po raz drugi rektorem Politechniki Gdańskiej. Rektor Krawczyk był pierwszym przedstawicielem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na stanowisku rektora i tak pozostanie przez kolejne cztery lata.
– Dziękuję za zaufanie – powiedział w pierwszym słowach po ogłoszeniu wyników JM Rektor PG. – Podczas kampanii wyborczej mój kontrkandydat zwrócił uwagę na kilka problemów. Na pewno przyjrzę się tym sprawom i będę próbował je rozwiązać.


Nowy rektor zwrócił uwagę na fakt, że filozofia pracy zespołowej na uczelni przynosi najlepsze efekty.
– Wspólnie będziemy budować nasz nowy dom, Politechnikę Gdańską – uczelnię w stylu smart. Razem możemy zrobić więcej.
Akronim SMART pojawił się w wystąpieniach wyborczych rektora i był opisywany jako inteligentny, elegancki, zaradny, co doskonale opisuje wyobrażenie prof. Henryka Krawczyka o tym, jaką Uczelnią powinna być Politechnika Gdańska.


Podczas krótkiego przemówienia tuż po ogłoszeniu wyników rektor podkreślił, że kierowanie wyższą uczelnią wymaga także społecznej odpowiedzialności. – Liczy się nie tylko postęp i pęd do przodu. Najważniejsi są ludzie – dodał z całą mocą prof. Henryk Krawczyk.
– Marzę o tym, aby wszyscy pracujący na politechnice znaleźli tutaj miejsce, by spełniać swoje ambicje.
Decyzję o wyborze rektora podjęli elektorzy w tajnym głosowaniu i tylko oni mieli w tym czasie wstęp do auli. Wybory odbyły się w piątek, 30 marca 2012. Nowa kadencja rozpoczyna się 1 września 2012 roku, a zakończy 31 sierpnia 2016.

Wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze dzięki uzyskaniu większości dwóch trzecich z pełnej liczby 135 elektorów wybranych do uczelnianej komisji. Do głosowania stawiło się 134 elektorów, głos oddało 127; 7 wstrzymało się od głosu.

Na stanowisko rektora kandydowały dwie osoby: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor minionej kadencji, wcześniej czterokrotny dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, dziekan Wydziału Chemicznego od 12 lat.

Profesor Henryk Krawczyk uzyskał 83 głosy, prof. Jacek Namieśnik – 44.


11 kwietnia o godz. 13.15 Kolegium Elektorów spośród kandydatów zgłoszonych przez rektora-elekta, zatwierdzi prorektorów, jak Sejm zatwierdza ministrów wskazanych przez premiera, nad każdą nominacją głosując oddzielnie. Rektor-elekt ustanowić może od trzech do pięciu prorektorów. Podczas dobiegającej końca kadencji pracowało np. czterech prorektorów.

Więcej informacji na stronie: http://media.pg.gda.pl/pr/207419/prof-henryk-krawczyk-zostal-wybrany-rektorem-politechniki-gdanskiej