Konferencja naukowa, która odbędzie się w Poznaniu, zwróci uwagę na trudną sytuację społeczno- obyczajową współczesnych matek. Ponadto, nakreśli obraz współczesnej matki, jego przewidywany wizerunek, a także czynniki wpływające na jego zmianę. Konferencja skierowana jest do socjologów, psychologów, pedagogów, kulturoznawców, filozofów oraz środowiska medycznego, a także wszystkich innych zainteresowanych poruszaną tmeatyką. Dyskusja, wymiana refleksji i poglądów przedstawicieli różnych specjalności naukowych, pozwoli być może na stworzenie wieloaspektowego wizerunku współczesnego macierzyństwa i na postawienie ciekawych pytań związanych z powyższą problematyką, co dalej być może zachęci do społecznej polemiki.

Organizatorzy, zapraszając do uczestnictwa w konferencji proponują koncentrację rozważań wokół następujących bloków tematycznych:
1. Współczesne dylematy macierzyństwa. Rodzinne i pozarodzinne uwarunkowania macierzyństwa.
2. Różne konteksty macierzyństwa (społeczne, biologiczne, psychologiczne i pedagogiczne).
3. Macierzyństwo na tle współczesnej rodziny, jej struktury, funkcji i stadiów rozwoju.
4. Rola matki i macierzyństwa w kształtowaniu osobowości dziecka.
5. Wsparcie społeczne w tworzeniu macierzyństwa.


Konferencja odbędzie się w Katedrze Pedagogiki Wydziału Humanistyczny, Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, w dniu 28 września 2012. 


Zgłoszenia można składać drogą internetową do 30 czerwca


Więcej na stronie internetowej konferencji