antarctica fot 1sZajęcia SGH na Antarktydzie - platforma e-learning Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeden z wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadził ostatnio zajęcia dla studentów podczas pobytu na... Antarktydzie.


Dr Wojciech Budzyński z Instytutu Zarządzania Wartością SGH przebywał z ekspedycją polarną na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk. Dzięki mobilnemu modemowi satelitarnemu mógł połączyć się z platformą e-sgh. To pozwoliło mu na sprawdzenie zadań przesłanych przez studentów oraz korespondencje z nimi poprzez fora dyskusyjne i wirtualny dziennik. Były to pierwsze zajęcia prowadzone dla studentów SGH z Antarktydy.

Na platformie e-sgh dostępnych jest około 50 przedmiotów, które obejmują swoim zakresem większość obszarów edukacji ekonomicznej. Studentom SGH udostępniane są ponadto materiały e-learningowe uzupełniające tradycyjnie wykładane przedmioty podstawowe oraz wybrane przedmioty kierunkowe. Platforma e-sgh to także moduły umożliwiające bezpośrednią interakcję z prowadzącym zajęcia, takie jak czaty i blogi. Z zasobów dostępnych na platformach e-learningowych SGH studenci mogą korzystać o dowolnej porze i z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Platforma e-sgh umożliwia także przeprowadzanie szkoleń instruktażowych dla pracowników i studentów.

Nauczyciele akademiccy SGH prowadzą również autorskie strony edukacyjne. Za pomocą aplikacji Niezbędnik e-sgh wykładowcy wspierają indywidualnie prowadzone zajęcia (w tym przedmioty podstawowe i kierunkowe), publikując dodatkowe materiały dydaktyczne w wirtualnym środowisku nauczania, jak również prowadząc fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń, a także wirtualne dzienniki ocen.

Tags: Warszawa