sggw-logo1

Etyczne, społeczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego - to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej jaka odbędzie się 11 czerwca br. (poniedziałek) w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.To pierwsza w kraju konferencja naukowa poruszająca tą tematykę. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Główne tematy konferencji to między innymi:

· Strategie uczelni wobec reformy wdrażanej w okresie różnorodnych kryzysów

· Zagrożenia dla nauki i uniwersytetu w Polsce

· Problem dyskryminacji w środowisku akademickim

· Mobbing uczelniany -specyfika i skala zjawiska w Polsce

· Medialny wizerunek szkolnictwa wyższego w Polsce