logowsbWyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu odniosła kolejny sukces. Tym razem Uczelnia otrzymała Certyfikat „Najwyższa Jakość w Edukacji”. Przyznała go Kapituła Programu Jakościowego „Najwyższa Jakość” Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości.

Certyfikatem „Najwyższa Jakość w Edukacji” wyróżniane są najlepiej zarządzane firmy i instytucje w Polsce. Kapituła Programu „Najwyższa Jakość” pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza rekomendowała Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę między innymi jej działalność, pozycję i osiągnięcia rynkowe, a także stały rozwój oraz wysoki poziom zarządzania. 
 
Dla Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa otrzymanie Certyfikatu wiąże się również z udziałem w dwuletnim programie „Najwyższa Jakość”. Jego celem jest promowanie firmy i wspieranie jej w dalszym rozwoju oraz w nowoczesnym i efektywnym zarządzaniu. Uczestnictwo w programie pozwala na korzystanie z certyfikatu i znaków towarowych w dowolnym zakresie. Umożliwia też udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań  nad Jakością obejmujących swoim zakresem zarządzanie przedsiębiorstwem, finansami, prawnymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz promowanie marki i pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Program „Najwyższa Jakość” obejmuje również cykliczne spotkania biznesowe umożliwiające podjęcie nowych kontaktów oraz zaprezentowanie Uczelni w magazynie „Biznes Wielkopolska”. Program prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.
 
Uroczysta gala miała miejsce 15 maja 2012 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. W imieniu Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – dr. Andrzeja Zduniaka, certyfikat odebrała Dyrektor Działu Promocji i Rozwoju, Magda Wojdyła – Bednarczyk.