logouj327 czerwca do 5 lipca br. po raz pierwszy w Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się Letnia Szkoła Neurobiologii. Propozycję jej organizacji otrzymał prof. dr hab. Marian H. Lewandowski, kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Zakładu Neurofizjologii i Chronobiologii Instytutu Zoologii, od najstarszej Międzynarodowej Organizacji Badania Mózgu (International Brain Research Organization – IBRO). Propozycję tą należy traktować, jako wyróżnienie naszej Uczelni, dobrą ocenę naszych osiągnięć naukowych, aktywności studentów, a także podejmowanych inicjatyw w zakresie kształcenia i promocji szeroko pojętej neuronauki (neuroscience).

 

IBRO od 20 lat prowadzi tego typu szkoły w różnych, także bardzo egzotycznych, miejscach na świecie w formule Visiting Lecture Team Program – VLTP. Przez 9 dni, pięciu światowej sławy neuronaukowców, zaproszonych przez IBRO, przeprowadzi 35, godzinnych wykładów. Dodatkowo odbywać się będą zajęcia seminaryjne w mniejszych grupach i wieczorne spotkania nieformalne, na których dyskutowane będą nie tylko zagadnienia poruszane w czasie wykładów, ale także przedstawione zostaną możliwości wyjazdów na staże naukowe do ośrodków w Europie i Ameryce Północnej. W czasie trwania szkoły, każdy z jej uczestników, będzie miał także możliwość profesjonalnego przygotowania, pod „okiem” wykładowców, własnej 10 minutowej prezentacji naukowej.
 
Ze względu na swój charakter szkoła przeznaczona jest dla około 60 - 70 studentów/doktorantów, jednak nie tylko biologii, czy neurobiologii. Jest ona także otwarta dla wszystkich, którzy interesują się współczesnymi zagadnieniami neurobiologii, a zatem dziedzin pokrewnych, jak biofizyka, biotechnologia, medycyna, farmacja, psychologia, chemia, fizyka, informatyka, a także tych, którzy poszukują powiązania umysłu z ciałem, czyli filozofów.
W tym roku w gronie wykładowców, oprócz założyciela szkoły Profesora Johna Nichollsa z Zakładu Neurobiologii, International School for Advanced Studies (SISSA), Trieste, Italy, będzie jej obecny szef, Profesor Jack McMahan z Zakładu Biologii, Texas A&M University, College Station, Texas, USA, a także Profesorowie Alasdair Gibb z Zakładu Farmakologii, University College London, London, UK, Stephan Kröger z Instytutu Fizjologii, University of Munich, Munich, Germany i Shlomo Rotshenker z Zakładu Anatomii/Biologii Komórki, Hebrew University Medical School, Jerusalem, Israel.
 
Program szkoły jest bardzo bogaty i logicznie skonstruowany, obejmuje najbardziej aktualne tematy współczesnej neurobiologii, takie jak: podstawy sygnalizacji nerwowej, struktury, funkcji i powstawania synaps, kanałów jonowych i receptorów, strukturalnej i funkcjonalnej organizacji układu wzrokowego. Będą także poruszane zagadnienia związane z rozwojem układu nerwowego, jego degeneracją, regeneracją i mechanizmami neuroplastyczności. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w nowym budynku Instytutu Zoologii na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ.
 
Warto wyraźnie podkreślić, że szkoła dla jej uczestników, jest zupełnie bezpłatna. Stroną organizacyjną ze strony uniwersytetu zajęło się, prężnie działające w Instytucie Zoologii UJ, Studenckie Koło Naukowe „NEURONUS”. Studenci ustalili kryteria naboru uczestników i z dużej liczby, ponad 120 zgłoszeń, wybrali 70 osób, wśród których oprócz studentów różnych wydziałów naszego uniwersytetu, są także młodzi ludzie z innych ośrodków uniwersyteckich kraju, a także spoza kraju (Armenia, Niemcy, Węgry). Honorowy patronat nad szkołą objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Magnificencja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego i Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego.

 

Szkoła nie doszła by do skutku, gdyby nie duże wsparcie finansowe jej współorganizatorów, Fundacji Bratniak i Samorządu Studenckiego UJ, a także Komitetu Neurobiologii PAN, Rady Kół Naukowych UJ, Wydawnictwa Karpaty, Firmy Scientifica, Funduszu im. Jana Kochanowskiego, Firmy Nanonet, i dziekanów kilku wydziałów UJ (Biologii i Nauk o Ziemi, Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej i Lekarskiego Collegium Medicum).