politechnika lodzkaRektor prof. Stanisław Bielecki zostanie uhonorowany tytułem doktora honoris causa Strathclyde University w Glasgow. Tę najwyższą godność akademicką otrzyma jutro, 11 lipca 2012 r. podczas uroczystości zorganizowanej w Barony Hall. Jest to miejsce niezwykłe - położony w centrum kampusu starannie odrestaurowany wiktoriański kościół, będący obecnie własnością uczelni i przeznaczony na prestiżowe uniwersyteckie uroczystości.Prof. Stanisław Bielecki otrzyma honorowy doktorat szkockiej uczelni za wyróżniające osiągnięcia naukowe i intensywne działania na rzecz kontynuowania współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy Politechniką Łódzką a University of Strathclyde.

W tym roku mija 45 lat współpracy Politechniki Łódzkiej i Strathclyde University. To jeden z naszych „najstarszych” zagranicznych partnerów – mówi prof. Stanisław Bielecki - W Politechnice jest wielu profesorów, których zawodowe sukcesy są ściśle związane z kontaktami nawiązanymi w efekcie podpisanej przed laty umowy. Często przekłada się ona też na rzeczy niewymierne, takie jak przyjaźnie utrzymujące się od lat. Do legendy przeszło już wydarzenie z zimy 1982 r., kiedy to w stanie wojennym dr Ronald Crawford przywiózł do Łodzi transport leków prowadząc samochód na zmianę z zawodowym kierowcą. Rodzina Crawfordów ufundowała też nagrodę, którą od 2008 r. przyznajemy za najlepszą pracę dyplomową napisaną w języku angielskim. Historyczna jest też Nagroda im. Currana – Wernera (przyzwana od 1989 r.) upamiętniająca rektorów, którzy zainicjowali współpracę, przyznawana najlepszemu absolwentowi Wydziału Mechanicznego.

Liczne jest grono młodych pracowników nauki, którzy przebywali w Strathclyde University i prowadzili tam badania kończące się doktoratem. Dla wszystkich był to okres ważny z zawodowego i osobistego punktu widzenia. Wiem, że nasi szkoccy przyjaciele także czuli się w Łodzi i w Politechnice Łódzkiej jak w domu. Znaczącymi efektami tej współpracy są artykuły i książki, wspólne prace doktorskie oraz opracowania aplikacyjne dla przemysłu. Pracownicy Uniwersytetu Strathclyde pełnili także ważną rolę w tworzeniu Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).

W załączeniu przesyłam życiorys prof. Bieleckiego oraz zdjęcie w rektorskim stroju, zrobione podczas jakiejś zagranicznej uroczystości.