zakladki-oglne 3Książka ta kierowana jest zarówno do studentów, jak i do wykładowców, którzy mogą zaczerpnąć z niej metodycznych wskazówek jak prowadzić zajęcia. Odnajdziemy w niej przykłady jak przełożyć na swoją przyszłą karierę zawodową i kreować swoją wizję roli jako doradcy na podstawie działalności ogranizowanej w ramach uniwersytetu. To w tej książce teoria krzyżuje się z praktyką. Przedstawione bowiem zostają pewne refleksje teoretyczne wraz z opisem działania w praktyce, co stać się może źródłem wiedzy akademickiej.
 W książce odnajdziemy trzy zaaranżowane sytuacje, czyli tytułowe prowokacje odgrywane na zielonogórskim rynku. Odzwierciedlają one sytuacje poradnicze znane z etnograficznych doświadczeń, badań, notatek. Dzięki etnografii performatywnej możemy cofnąć się do tych sytuacji, by poddać je analizie, refleksji. Za pomocą tej strategii przyszli doradcy będą mogli doświadczyć codziennej poradniczej praktyki.

Edukacyjne prowokacje powstały właśnie zgodnie z tym zamysłem. Chciano przybliżyć zarówno świat doradców, jak i radzących się; skłonić do refleksji nad tymi sytuacjami, a także przełamać nieco stereotypy i potoczne myślenie na temat pomocowego działania. Prowokacje osadzone są nie tylko w naszym codziennym życiu, z którymi się spotykamy każdego dnia, ale po prostu we wszelakich przestrzeniach, w których takowe sytaucje występują, mają swój początek czy też koniec.

Celem, który przyświecał tej książce, była chęć zapoznania społeczności akademickiej ze stosowaną praktyką. Wyprowadzenie jej z murów uczelni i uzupełnienie wiedzy wyniesionej z sal wykładowych o doświadczenia poradnicze.

oka


 


Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców.
Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Trębińska-Szumigraj i Daria Zielińska-Pękał