sggw-logo1Europejska Rada Szkół Architektury Krajobrazu powstała, aby rozwijać nauczanie architektury krajobrazu w całej Europie. W dążeniu do tego celu Europejska Rada Szkół Architektury Krajobrazu opiera się na budowaniu więzi pomiędzy szkołami o bogatych tradycjach w nauczaniu architektury krajobrazu w Europie.W dniach 19-22 września 2012 roku konferencję ECLAS organizuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Sztuki Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska oraz Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych.

Tematem konferencji ECLAS skupiony jest na mocy krajobrazu. Obrady toczyć się będą w czterech sesjach problemowych:
1. Krajobrazy mocy
2. Korzyści społeczne, wynikające z jakości krajobrazu
3. Krajobraz jako czynnik rozwoju gospodarczego
4. Nauczanie architektury krajobrazu – przekazywanie wiedzy i umiejętności, jak chronić i kształtować moc krajobrazu


W programie konferencji znajdują się: kolokwium doktoranckie, sesja posterowa, prezentacje uczestników konferencji a ponadto wykłady zaproszonych gości: Prof. Fredericka Steinera z University of Texas oraz Prof .Kennetha Olwiga ze Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Polskę reprezentuje absolwentka SGGW mgr inż. arch. kraj. Dorota Rudawa.

Zdaniem organizatorów tegoroczna Konferencja ECLS 2012 „Moc Krajobrazu”, przyczyni się do poprawy standardów nauczania architektury krajobrazu w Europie oraz  stanie się forum wymiany doświadczeń na temat przebiegu i rozwoju programów nauczania architektury krajobrazu, a także będzie przyczynkiem do wdrażania zmian w nauczaniu architektury krajobrazu.„Tytuł konferencji THE POWER OF LANDSCAPE (MOC KRAJOBRAZU) wybrany został przez nas nieprzypadkowo – mówi prof. dr hab. Barbara Szulczewska – kierownik Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Na całym świecie, a szczególnie w Europie  Zachodniej, od chwili podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, coraz mocniej dostrzega się i docenia znaczenie krajobrazu nie tylko w codziennym życiu ludzi (realizacja potrzeb fizycznych i psychicznych związanych z przebywaniem w pięknym i zdrowym środowisku), ale także w kształtowaniu warunków życia społecznego i gospodarczego.

W Polsce krajobraz jest ciągle jeszcze „niewidzialny”. Nie ma żadnej mocy, albo raczej jego moc jest lekceważona. Poza wąską grupą specjalistów i jeszcze węższą grupą ludzi, wrażliwych na piękno krajobrazu i rozumiejących jego istotę, nikt się specjalnie nie przejmuje tym, co wokół niego powstaje i jak zmienia to warunki przyrodnicze, kulturowe i urodę otoczenia – ocenia profesor Szulczewska. Więcej informacji pod adresem: www.eclas2012.pl