phoca thumb s ur logoJolanta Majcher-Łoś, doktorantka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zdobyła trzecie miejsce w II edycji konkursu „Małopolski Inkubator Pomysłowości 2012”.


Idea Małopolskiego Festiwalu Innowacji zrodziła się wokół organizowanych od czterech lat przez samorząd województwa Małopolskich Targów Innowacji, które stopniowo poszerzały się również o inne wydarzenia związane z szeroko rozumianą innowacyjnością.

Konkurs „Małopolski Innowator Przedsiębiorczości” ma na celu wyłonienie najlepszych biznesplanów napisanych przez małopolskich doktorantów. Biznesplany muszą zawierać innowacyjne pomysły lub technologie mające szansę na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy.

W tym roku do konkursu zgłoszono 36 projektów, z czego 33 przeszły ocenę formalną. W skład Komisji Konkursowej weszli eksperci z Bazy ekspertów MRPO, reprezentanci Centrów Transferu Technologii: UJ, AGH, Politechniki Krakowskiej, oraz przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.