logo UPWRCztery zespoły badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymają w tym roku nagrody i wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w dorocznym konkursie organizowanym przez Wrocławską Radę FSNT NOT. Ich wręczenie odbędzie w czwartek 25 października w godz. 12.30–14.00 w sali 104 Domu Technika NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

 

 

Nagrodę I stopnia otrzyma zespół w składzie: prof. Zofia SPIAK, dr Krzysztof GEDIGA i prof. Jarosław KASZUBKIEWICZ ze współpracownikami z Politechniki Wrocławskiej (prof. Kazimierz Grabas i prof. Barbara Kołwzan) i KGHM CUPRUM sp. z o.o. (mgr Wojciech Mizera) za opracowanie metody rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych.


Nagrodę II stopnia otrzyma zespół w składzie: prof. Jan OSZMIAŃSKI i dr hab. Aneta WOJDYŁO za opracowanie produktu żywnościowego z dodatkiem poprawiającym smak.
Nagrodę II stopnia otrzyma zespół w składzie: dr hab. Anna RODZIEWICZ, dr Wojciech ŁABA i dr Justyna SOBOLCZYK za opracowanie metody bioutylizacji pierza drobiowego z udziałem drobnoustrojów.


WYRÓŻNIENIE otrzyma zespół w składzie: dr hab. Andrzej JARMOLUK i mgr Karolina SEREMIAK za opracowanie koloidalnej dyspersji zawierającej karboksyhemoglobinę.
Nagrodę I stopnia otrzyma też zespół Politechniki Wrocławskiej za wdrożenie systemu diagnostycznego dla stacji napędowej przenośnika taśmowego.


I. Rewitalizacja składowisk mineralnych. Celem badań było wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania nieczynnych składowisk odpadów, wytypowanie gatunków roślin do zasadzenia oraz opracowanie procedur postępowania w procesach rekultywacji terenów zdegradowanych. Dzięki metodzie, w której stosowana jest warstwa materiałów mineralnych o grubości 2–3 cm zamiast warstwy gleby, można uzyskać 20-krotną redukcję kosztów. Podobnie redukcję kosztów można uzyskać przy zastosowaniu materiału odpadowego (fosfogipsu) zamiast mineralnych nawozów fosforowych. Informacje o wynalazku: prof. Zofia SPIAK (tel. 608 529 249).


II. Produkt żywnościowy z dodatkiem poprawiającym smak. Związki biologicznie czynne w aronii (antocyjany, taniny skondensowane, katechiny polimery katechinowe), którą wykorzystuje się w profilaktyce przeciwcukrzycowej, miażdżycowej czy przeciwnowotworowej występują w ilościach niespotykanych w innych owocach jagodowych i to one nadają im gorzko-cierpki smak. Naturalny dodatek poprawiający smak to len w postaci odtłuszczonych zmielonych ziaren lub zmiażdżonych nasion. Informacje o wynalazku: prof. Jan OSZMIAŃSKI (tel. 71 320 7707).


III. Bioutylizacja pierza drobiowego. Wynalazek polega na opracowaniu metody przyspieszającej bioutylizację pierza drobiowego na drodze kompostowania, umożliwiającego zagospodarowanie tych odpadów i wytworzenia wartościowego produktu nawozowego. Zastosowano m.in. dwuskładnikową szczepionkę mikroorganizmów oraz specyficzne odpady roślinne i pył węgla brunatnego. Informacje: dr hab. Anna RODZIEWICZ (tel. 71 320 77 49).


IV. Koloidalna dyspersja zawierająca karboksyheboglobinę. Wynalazek polega na opracowaniu metody stabilizacji barwy mięsa po rozmrożeniu, myciu i moczeniu oraz wytwarzaniu biodegradowalnych, barwnych powłok ochronnych, osłonek i opakowań żywności i leków. Informacje: dr hab. Andrzej JARMOLUK (tel. 71 320 77 80).