phoca thumb s novum ujPodczas odbywającego się w Krakowie III Forum Nowej Gospodarki, pięć małopolskich uczelni - Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy oraz Uniwersytet Ekonomiczny, podpisało umowę o stworzeniu Małopolskich Parków Inteligentnej Specjalizacji. Instytucja powstanie w oparciu o istniejące już centra transferu technologii.Inicjatywa stawia sobie za cel poszukiwanie konkretnych, innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach, między innymi: budownictwie energooszczędnym, gospodarce wodnej, medycynie czy zdrowej żywności. W rozpoczętym 18 października w Krakowie III Forum Nowej Gospodarki uczestniczą przedstawiciele samorządów, uczelni i biznesu z woj. małopolskiego i śląskiego. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest "W poszukiwaniu inteligentnych specjalizacji". Jak poinformował Sławomir Kopeć, przewodniczący Forum Nowej Gospodarki, wiodący temat - "inteligentne specjalizacje" - jest zbieżny z jednym z haseł Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Zaproszeni goście i specjaliści zebrani w Akademii Górniczo-Hutniczej dyskutują między innymi na temat: inteligentnej gospodarki wodnej, ekosystemu energetycznego, innowacyjnej medycyny czy nowych technologii stosowanych w tak zwanym "starym" przemyśle.