phoca thumb s ujlogoZespół fizyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi prace nad budową prototypu urządzenia, które zwiększy jakość diagnostyki medycznej za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej. Dodatkowo wynalazek pozwoli ograniczyć koszty produkcji i eksploatacji tych urządzeń zwiększając ich możliwości.Pozytonowa tomografia emisyjna (w skrócie z ang. Positron Emission Tomography – PET) to obecnie najlepsza metoda w diagnostyce nowotworowej i badaniach mózgu. Za projektem nowego, tańszego tomografu stoi zespół prof. Pawła Moskala, który podjął współpracę z firmą Silvermedia w zakresie budowy prototypu urządzenia.

Więcej informacji o wynalazku można znaleźć na nowej stronie internetowej Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu:
http://www.cittru.uj.edu.pl/nauka-biznes/oferta-technologiczna/urzadzenia-i-aparatura.