logo UPWRUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu został laureatem VIII edycji konkursu Dolnośląskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji edukacyjnych. Uroczystość wręczenia statuetek odbędzie się w czwartek 25 października w godz. 14.30–16.00 w sali 104 Domu Technika NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.
„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest organizacją nowocześnie zarządzaną. Jej liderzy znają i stosują w praktyce bardzo dużo nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania oraz wkroczyli na drogę ciągłego doskonalenia” – napisał Ekspert Dolnośląskiej Nagrody Jakości w konkluzji rekomendacji, stanowiącej cześć raportu końcowego. 
Dolnośląska Nagroda Jakości jest przyznawana corocznie firmom i organizacjom, które wdrażają nowoczesne koncepcje zarządzania przez jakość (TQM), i prezentują wysoką jakość usług. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza i Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współudziale TÜV NORD oraz Jeleniogórskiej, Świdnickiej i Wałbrzyskiej Rady FSNT i Rady FSNT Zagłębia Miedziowego w Legnicy. Patronat honorowy nad Dolnośląską Nagrodą Jakości objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 

Organizatorzy Dolnośląskiej Nagrody Jakości, ogłaszając konkurs, chcą promować filozofię zarządzania przez jakość (TQM – Total Quality Management), a także model doskonałości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością) i jego polski odpowiednik w ramach Polskiej Nagrody Jakości. Nagroda ma popularyzować projakościowy sposób myślenia, zwracać uwagę na potrzebę utrzymywania stałych kontaktów z partnerami, lokalną społecznością, władzami i organizacjami samorządowymi, a także sprzyjać wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania i doskonalenia jakości pracy i usług.