logo UPWRUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymał ponad 5,5 miliona złotych na wdrożenie technologii IT służącej zarządzaniu potencjałem dydaktycznym uczelni.Znalazł się w gronie 16 beneficjentów konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związany z wzmocnieniem potencjału dydaktycznego uczelni.

Przygotowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Sieci Komputerowych wniosek „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT” uzyskał wysoką ocenę i 3. pozycję w rankingu punktowym oraz dofinansowanie w wysokości 5 511 849,12 złotych.

Projekt ma na celu udoskonalenie systemu zarządzania poprzez zwiększenie efektywności procesu planowania finansowego i kontroli finansowej, podniesienie jakości i efektywności zarządzania kadrami oraz majątkiem uczelni, a także usprawnienie procesu zarządzania zasobami oraz ich udostępniania podmiotom zewnętrznym. W projekcie zaplanowano m.in.: zakup i wdrożenie pakietów finansowo-księgowych oraz programów do zarządzania majątkiem uczelni, w tym ewidencji gruntów i nieruchomości, a także szkolenia kadry kierowniczej.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/kapital_ludzki/aktualnosci/lista_rankingowa_-_pozytywne_19_10_12.pdf