uamKoło Naukowe Prawa Nowych Technologii HI TECH LAW na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Romana Budzinowskiego poświęconą tematyce Jednolitego Patentu Europejskiego. Poruszane na konferencji zagadnienia związane są z propozycją utworzenia jednolitej ochrony patentowej na terytorium Unii Europejskiej oraz Jednolitego Sądu Patentowego.

Obecnie ochronę patentową dla wynalazków można uzyskać za pomocą patentów krajowych, które zostały uregulowane w ustawodawstwie poszczególnych państw. W wyniku rejestracji uprawniony otrzymuje prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku na terytorium kraju udzielającego patentu. Drugą możliwością jest uzyskanie patentu europejskiego (które nie należy mylić z jednolitym patentem europejskim) wydawanego przez Europejski Urząd Patentowy (EUP) na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. W wyniku zgłoszenia i na podstawie jednego postępowania uprawniony otrzymuje patent europejski skuteczny na terytorium tych państw członkowskich, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

Nowy, proponowany system różni się od wskazanych powyżej i budzi duże kontrowersje wśród naukowców, rzeczników patentowych i przedsiębiorców. Zarzuca mu się przede wszystkim, że faworyzuje on gospodarkę i podmioty z krajów wysoko rozwiniętych. Polska jako kraj rozwijający się i dążący do rozwoju innowacyjności musi także zająć w tej sprawie stanowisko.

Zaproszeniu na konferencję goście są specjalistami z zakresu prawa patentowego i wskażą argumenty za i przeciw wprowadzania jednolitej ochrony patentowej na terytorium Unii Europejskiej. Liczymy także na Państwa głos w dyskusji.

Konferencja odbędzie się
9 listopada 2012 r. o godz. 10.00
w auli nowego budynku Wydziału Prawa – w Collegium Iuridicum Novum
przy Alejach Niepodległości 53 w Poznaniu.