spinacz-logoPlatforma wymiany informacji www.spinacz.edu.pl spina ze sobą środowisko biznesu i nauki. Za pomocą serwisu został ułatwiony kontakt między młodymi twórcami projektów Open Source a instytucjami/firmami, w której mogłyby zostać wdrożone ich innowacyjne pomysły. Projekt trwa od 2011 roku, a jego kontynuacja przewidziana jest do połowy 2013 roku, z perspektywą na przedłużenie, rozszerzenie działalności i zakresu projektów tworzonych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych.


Dzięki platformie, Użytkownicy, którzy założą swój profil, mają możliwość: wypromowania swoich projektów, nawiązania kontaktów biznesowych, umieszczania ogłoszeń na zapotrzebowanie członków zespołu projektowego, znalezienia informacji o ciekawych wydarzeniach oraz na temat rekrutacji w firmach. 

Jest to też szansa dla uczelni w Polsce, by zaprezentować instytucję jako otwartą na innowacje i przedstawić proponowane przez nią kierunki kształcenia. Koła naukowe i grupy studenckie mogą dopasować ciekawe projekty opartych o wolne i otwarte oprogramowanie zgodnie z zapotrzebowaniem konkretnych instytucji.

Pokaż się na SPINACZU! Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodatkowo na platformie www.spinacz.edu.pl wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego ogłoszony został konkurs na „Najlepszy projekt akademicki Open Source” dla wszystkich studentów i pracowników szkół wyższych w Polsce.

Wystarczy założyć profil Użytkownika, a następnie profil danego projektu. Każda osoba może dodać dowolną liczbę projektów, a zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosów innych Użytkowników oraz decyzji trzyosobowej Komisji Konkursowej.

Wygrywa ciekawy, innowacyjny projekt akademicki. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2013 roku, a główną nagrodą jest wystąpienie/prezentacja zwycięskiego projektu na konferencji organizowanej pod koniec projektu (maj 2013) w Warszawie oraz wynagrodzenie z tytułu wystąpienia.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Projekt Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji - "Platforma współpracy - SPINACZ" realizowany jest w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" oraz dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.