politechnika lodzkaProfesor Wojciech Jacek Stec, jeden z najlepiej rozpoznawalnych na świecie polskich chemików organików, otrzyma godność i tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.
Uroczyste posiedzenie Senatu odbędzie się w środę 21 listopada 2012 r.

Profesor Wojciech J. Stec uznawany jest za twórcę polskiej szkoły chemii bioogranicznej, ma ogromny wkład w rozwój chemii kwasów nukleinowych i ich syntetycznych analogów (Kwasy nukleinowe przechowują informację genetyczną organizmu). Należy do wąskiego grona najlepiej cytowanych polskich chemików. W literaturze światowej wymieniane są Reakcja Steca i Reguła Steca.

Tematyka jego badań naukowych dotyczy w głównej mierze chemii biofosforanów: syntezy, analizy i wykorzystania wytwarzanych związków jako narzędzi badawczych w biologii molekularnej i medycynie. Wyrafinowane i wydajne metody syntezy szeregu klas biofosforanów, wypracowane w łódzkim Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN stanowiły podstawę rozwoju badań prowadzonych przez setki ośrodków badawczych na świecie.

Jego opatentowana metoda syntezy cyklofosfamidu (leku przeciwnowotworowego) stanowiła podwaliny do utworzenia przy CBMiM PAN Przedsiębiorstwa Naukowo-Wdrożeniowego IFOTAM Sp. z o.o. Prof. Stec jest autorem pierwszej zautomatyzowanej syntezy tiofosforanowych analogów DNA, stanowiącej narzędzie do rozpoznawania możliwości zastosowań w tzw. „terapiach genowych”, za którą otrzymał w 2004 r. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Jest laureatem szeregu wyróżnień i odznaczeń krajowych i zagranicznych. Najbardziej prestiżowym wyróżnieniem jest nagroda „za wybitny wkład do rozwoju nauk medycznych” przyznana przez Fogarty International Center (powołany w 1968 r. przez prezydenta Lyndona Johnsona) przy Narodowym Instytucie Zdrowia USA.