08W piątek, 30 listopada, podczas Dnia Otwartej Uczelni każdy będzie mógł zobaczyć Akademię Marynarki Wojennej od kuchni. Również w tym dniu zostanie po praz pierwszy zaprezentowany okręt podwodny typu Kobben. Jednostka stanęła przy uczelni w poprzednim roku i służyć będzie głównie jako laboratorium oraz zespół symulatorów. To nie jedyna atrakcja Dnia Otwartej Uczelni, gdyż AMW pokaże swój warsztat pracy zapraszając między innymi do mostka nawigacyjnego, pracowni broni rakietowej i artylerii, czy też do jednej z najnowocześniejszych bibliotek na Pomorzu.


Wszystkim, którzy odwiedzą AMW udostępnione zostaną specjalistyczne gabinety dydaktyczne, w tym przede wszystkim nowoczesne symulatory. W tym dniu, goście będą mogli wejść do okrętu podwodnego typu Kobben i przekonać się jakie wyzwania niesie służba na okrętach. W innymi już miejscu uczelni każdy będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności manewrowania okrętem w symulatorze mostka nawigacyjnego. Natomiast na trenażerze strzeleckim „Śnieżnik”, jednym z najnowocześniejszych w Polsce, czeka na chętnych nauka strzelania oraz zapoznanie z różnymi rodzajami broni. Z kolei w laboratorium broni rakietowej i artyleryjskiej zwiedzający przekonają się, że wcale nie jest tak łatwo trafić nadlatujący śmigłowiec, czy samolot. Jednakże to nie koniec spotkań z okrętami czy statkami, gdyż możliwości pływania takimi jednostkami w oparciu o mapę cyfrową i radary zobaczyć będzie można w symulatorze o tajemniczej nazwie Radar\ARPA-ECDIS\WECDIS. Będzie i coś dla osób z zainteresowaniami mechanicznymi, które będą mogły zobaczyć jak funkcjonuje „serce” okrętu w symulatorze siłowni okrętowych. Tam też sprawdzeniu podlegać będą umiejętności w przypadku różnych awarii siłowni okrętowych. Każdy z czterech Wydziałów uczelnianych przedstawi swoją ofertę dydaktyczną. Dla zainteresowanych Prezydium Samorządu Studentów przedstawi formy działalności studenckiej, a także zapozna wszystkich chętnych ze sprawami socjalno – bytowymi uczelni.

Dzień Otwartej Uczelni
Piątek, 30 listopada 2012 roku, w godzinach 09:00 - 14:00
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
ul. Śmidowicza 67
81-103 Gdynia